List/Grid

Tag Archives: quản lý mỹ phẩm

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế ban hành quy định về quản lý mỹ phẩm. BỘ Y TẾ ———— Số: 06/2011/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ… Read more »

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02 tháng 07 năm 2008  Bộ Y tế ban hành về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.