List/Grid

Tag Archives: quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 28/3/2011

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT ngày 28/3/2011

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Bộ Tài Chính – Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.