List/Grid

Tag Archives: Phú Giáo

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999 của Chính phủ quy định điều chỉnh Địa giới Hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương