List/Grid

Tag Archives: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận – Huyện

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận – Huyện.