List/Grid

Tag Archives: phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/ 04/2010

Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/ 04/2010

Thông tư 13/2010/TT-BGDĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày ngày 15/ 04/2010 ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.