List/Grid

Tag Archives: phí xăng dầu

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà Nước.

Nghị định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Nghị định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Nghị định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.