List/Grid

Tag Archives: phí và lệ phí

Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010

Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010

Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 57/2002/nđ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.