List/Grid

Tag Archives: phí dự tuyển đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010

Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010

Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.