List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.