List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hành sự của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009.