List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình trình thủy lợi.