List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh cán bộ

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 10 năm 2000 sửa đổi khoản 2 điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức