List/Grid

Tag Archives: phân bón

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp ban hành về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN của Bộ NN và PTNT ngày 29 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định,phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/10/2008

Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/10/2008

Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/10/2008 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.