List/Grid

Tag Archives: phối hợp hoạt động

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam.