List/Grid

Tag Archives: phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.