List/Grid

Tag Archives: ô tô chuyên dùng

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008 hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng