List/Grid

Tag Archives: Ninh Thuận.

Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 4519/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 31/07/2008  quy định Về việc ban hành Quy định giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mã số thuế, đăng ký khắc dấu, xác nhận ưu đãi thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007 Giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.