List/Grid

Tag Archives: nhóm 74.11

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.