List/Grid

Tag Archives: nhân giống

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chinh phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.