List/Grid

Tag Archives: nhà thầu xuất bản nước ngoài

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06/06/2011

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà thầu xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản ấn phẩm nước ngoài.