List/Grid

Tag Archives: nhà ở cho họ nghèo

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009 do Bộ Xây dựng – Bộ Tài chính – Bộ KH &ĐT – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.