List/Grid

Tag Archives: những vướng mắc

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008 do Bộ Xây Dựng ban hành về việc thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng