List/Grid

Tag Archives: nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy.