List/Grid

Tag Archives: nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài Chính ban hành quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.