List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 95/2007/NĐ-CP

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá