List/Grid

Tag Archives: nghị định số 94/2009; 94/2009; phòng chống ma túy

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009

Nghị định của chính phủ số 94/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng ,chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy