List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 91/2009/NĐ-CP

Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/08/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo nghị định số 34/2001/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.