List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.