List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 79/1997/NĐ-CP

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/06/1997 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện