List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 73/2010/NĐ-CP

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.