List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 64/2006/NĐ-CP

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 do Chính phủ ban hành Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.