List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.