List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 61/1999/NĐ-CP

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999

Nghị định số 61/1999/NĐ-CP ngày 27-07-1999 của Chính phủ Quy định thành lập thị trấn huyện Lỵ và xã thuộc các huyện Krông Nô, Đắk R’Lấp, Krông Năng và Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk