List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 56/1997/NĐ-CP

Nghị định số 56/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 56/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 56/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/05/1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn