List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 55/2010/NĐ-CP

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.