List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 54/1997/NĐ-CP

Nghị định số 54/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 54/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 54/1997/NĐ-CP ngày 28/05/1997 của chính phủ về việc thành lập các phường Phú Thọ, Phú Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một và thị trấn Tân Phước Khánh thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương