List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 52/1997/NĐ-CP

Nghị định số 52/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 52/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 52/1997/NĐ-CP ngày 26/05/1997 của Chíhh Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Phòng Thổ, Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu