List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.