List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 45/2008/NĐ-CP

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: hưng nguyên, nghi lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh; thành lập phường vinh tân thuộc thành phố vinh, tỉnh nghệ an.