List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 40/1997/NĐ-CP

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 40/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của Chính phủ về việc di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu