List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 33/2010/NĐ-CP

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.