List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 19/2007/NĐ-CP

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Ninh Bình.