List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 19/1997/NĐ-CP

Nghị định số 19/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 19/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 19/1997/NĐ-CP ngày 26/02/1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định