List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 181/2007/NĐ-CP 13/12/2007

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình, điều chỉnh địa giới hành chính phường xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.