List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 143/2006/NĐ-CP

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.