List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 14/1997/NĐ-CP

Nghị định số 14/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 14/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 14/1997/NĐ-CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Tên Yên, Lục Nam – tỉnh Bắc Giang