List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 132/2006/NĐ-CP

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.