List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 13/2004/NĐ-CP

Nghị định số 13/2004/NĐ – CP

Nghị định số 13/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2004/NĐ – CP ngày 08 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường, xà thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum