List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành… Read more »

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 23/03/2010 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.