List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.